Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 7 juni 2023

Årets pristagare

Pristagare 2023: Hyringa Längnums bygdegårdsförening representerad av Rune Hyrefält och Robert Baldinger, Grästorps kampsport.

Vid nationaldagsfirande vid konserthuspaviljongen delades pris ut till årets ungdomsledare, årets kulturpris och årets hållbarhetspris.

Ungdomsledarpriset 2023

Årets ungdomsledarpris går till Robert Baldinger som under många år har varit drivande och engagerad i barn och som ungdomsledare. Han är en pedagogisk och ödmjuk ledare som har satt Grästorp på Taekwondokartan både nationellt och internationellt med sina både lärorika och roliga innovativa filmer där han lär ut konsten att utöva taekwondo för sina elever.

Kulturpriset 2023

Årets kulturpris går till Hyringa-Längnums hembygdsförening som har arbetat fram och gett ut boken Gårdar och Hus i Hyringa Längnum. Det är den första boken om dessa båda socknar i Grästorps kommun. Boken är på 335 sidor. Tryckt och utgiven i 350 exemplar. Redan på 1990 talet påbörjades en torpinventering i bygden som senare utvecklades till att även omfatta alla gårdar. Hembygdsföreningen har grävt i kyrkböcker, mantalslängder och domböcker. Hembygdsföreningen har även engagerat invånare i bygden (även utflyttade) Som vid flera träffar fått lämna foton och muntliga berättelser. Resultatet har blivit att gårdarnas historia gällande ägare och brukare i vissa fall ända från I700-talet fram till nu har dokumenterats i boken.

Hållbarhetspriset 2023

Årets hållbarhetspris går till Thomas Carlsson, en företagare som har ett stort engagemang och teknikintresse kring smarta energilösningar. Med lång erfarenhet och stor kunskap i ryggen, tillsammans med ett visst mått av nyfikenhet gör han kloka investeringar för framtiden. För satsningen på solceller på hyresfastigheter och ett 60-tal laddstolpar till desamma får Thomas Carlsson hållbarhetspriset 2023.