Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 15 juni 2023

Skärpt eldningsförbud i Grästorps kommun

Från den 16 juni klockan 12.00 införs skärpt eldningsförbud i Grästorps kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Just nu är det mycket torrt i skog och mark, och risken för brand är mycket hög. På rekommendation av Räddningstjänsten har det därför fattats beslut om skärpt eldningsförbud i Grästorps kommun. Den 26 maj infördes eldningsförbud i kommunen, och detta skärps nu ytterligare.

Skärpt eldningsförbud gäller från den 16 juni klockan 12 och tills vidare.

Vad innebär ett skärpt eldningsförbud?

Vid ett skärpt eldningsförbud är det förbud mot alla typer av eldning utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet omfattar eldning, grillning, matlagning och bränning med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar).

Vad gäller på egen tomt?

På din egen tomt är det tillåtet med alla typer av grillning för matlagning. Det gäller även på innergårdar och gårdar till flerbostadshus. Tänk på att placera grillen så att risken för antändning är låg. Inom sammanhållen bebyggelse är all eldning som inte syftar till grillning och matlagning förbjuden.

Vad är mitt ansvar som privatperson?

Du som privatperson har alltid ett ansvar att vara försiktig vid eldning eller andra aktiviteter som kan starta bränder. Det är du som har huvudansvaret för att förebygga att okontrollerade bränder uppstår. Bryter du mot eldningsförbudet kan du dömas till böter.

Vad gör du om du upptäcker en brand?

Det kan bli en snabb och häftig spridning om en brand väl får fäste, så det är extra viktigt att bränderna upptäcks i tid. Om du upptäcker en brand – varna andra i närheten, flytta dig till en säker plats och larma 112. Om det är möjligt, försöka släcka elden.

  • Rädda - Rädda dig själv och de som är i fara
  • Varna - Varna alla som hotas av branden
  • Larma - Larma 112
  • Släck - Släck branden om du tror att du klarar det

Mer information finns på Räddningstjänsten Skaraborgs hemsida: https://www.rtjskaraborg.se Länk till annan webbplats./