Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 26 juni 2023

Habiliteringsersättning via nyutvecklad app

Grästorps kommun har i samarbete med Göliska IT och konsulter från CRMK tagit fram en app för habiliteringsersättning för daglig verksamhet. Nu sköts både in- och utcheckning samt löneutbetalningarna digitalt.

I appen registreras såväl tid som lunchavdrag samt taxiresor till och från verksamheten, och det är brukarna själva som står för registreringen. Med appen underlättas administrationen kring tidsrapporteringen, och brukarna blir mer delaktiga både i sin vardag och i samhällets digitalisering.  

Idén kom från Rebecca Brolin, stödpedagog på daglig verksamhet Paletten i Grästorps kommun:

"Jag blev inspirerad av förskolorna, när man checkar in och ut barnen på en iPad, och tänkte att vi borde kunna jobba så, och kanske också koppla det till brukarnas lön. Och nu när appen är igång så inser man hur otroligt mycket tid vi lade ner på administration innan, när vi satt och skrev tider på papper som skickades fram och tillbaka och som man fick sammanställa för hand."

Rebecca har varit med och utformat appen så att den ska bli tillgänglig och lättanvänd för brukarna. Med appen kan kostnader för lunch och taxiresor dras direkt på lönen, och behöver inte längre komma som en separat faktura. Genom att även koppla på en RPA-process har man kunnat automatisera administrationen hela vägen från tidsstämplingen till utbetalning av habiliteringsersättningen via lönesystemet.

Centralt i utvecklingsarbetet med appen har varit informationssäkerhet och GDPR. Därför hanteras inga personuppgifter i själva appen. Istället har varje brukare en bild och ett nummer, som översätts via RPA till de faktiska personerna för att ligga som underlag till utbetalning av ersättningen.

"Brukarna tycker det är roligt med nya grejor, de har lärt sig appen och sina bilder jättesnabbt och de är väldigt noggranna med att checka in och ut", säger Rebecca.

Mellan 2020-2022 var Grästorp en av tio modellkommuner utsedda av SKR för äldreomsorgens digitalisering, bland annat med uppgift att stötta andra kommuner för digitalisering av olika tjänster – ett arbete som fortsätter trots att modellkommunsuppdraget är över.

”Vi är stolta över att vi som en liten kommun kan ligga i framkant vad gäller digitalisering och välfärdsteknik, och att vi kan ta tillvara innovativa idéer från våra medledare ute i verksamheten som ser vad som behövs baserat på sin yrkeskunskap”, säger Hans Ekensskär, socialchef i Grästorps kommun.

Den första utbetalningen baserad på underlag från brukarnas egna in- och utcheckningar gjordes i juni 2023 och ett tiotal andra kommuner har redan visat intresse för appen.

Rebecca Brolin, stödpedagog