Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 17 augusti 2023

Forskningsprojekt om aktiva transporter i Skaraborg

Grästorps kommun deltar under 2023 i ett forskningsprojekt mellan Västra Götalandsregionen och Högskolan i Skövde finansierat av Formas. Kommunens invånare bjuds därför in att delta i en enkätstudie. Syftet med projektet är att förenkla möjligheterna till aktiva transporter i Skaraborg.

En av folkhälsans stora utmaningar är att skapa förutsättningar för en hållbar livsstil. Regioner och kommuner arbetar för att befolkningen ska kunna använda aktiva transporter såsom att cykla eller gå för att transportera sig.

Målet med projektet är att inkludera invånare i Skaraborg i en behovsanalys för att öka kunskapen om vad som kan uppmuntra till aktivt resande och rörlighet. Resultatet ska bli ett strategiskt policydokument om aktiv transport i landsbygdskommuner, vilket förväntas kunna presenteras under hösten 2024.

Samtliga kommuner i Skaraborg har erbjudits att delta i forskningsprojektet via enkäter till slumpmässigt utvalda kommuninvånare. Deltagandet är frivilligt för alla invånare från 10-års ålder. En pilotstudie har genomförts innan uppstart av forskningsprojektet.

Är du intresserad av att delta i studien?

Enkäten tar cirka 10 minuter att besvara. Dina svar är anonyma.

Enkäten nås via den här länken: till enkäten Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Vid frågor eller om du vill besvara enkäten per telefon kontakta: ina.siby@vgregion.se.

Genom att delta i forskningsprojektet bidrar du till att öka kunskapen om aktiv transport i landsbygdskommuner.

Forskningsgrupp

Jessica Karlgren, projektledare, jessica.karlgren@vgregion.se

Sakarias Bank, vetenskaplig ledare, sakarias.bank@his.se

Malin Gustafsson, projektassistent, malin.gustafsson@tidaholm.se

Marina Timm, projektassistent, marina.timm@Grästorpss.se

Ina Siby, projektassistent, ina.siby@vgregion.se

Melissa Mjöberg, projektassistent, melissa.mjoberg@his.se

Anna-Karin Waldemarsson, analytiker, anna-karin.waldemarsson@his.se

Magnus Jansson, analytiker, magnus.jansson@his.se