Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 23 augusti 2023

Skolskjutsplatsen vid Nya Centralskolan

Den nya skolskjutsplatsen vid Nya Centralskolan tar form, men sommarens regnväder har försenat slutförandet.

Ursprungligen skulle skolskjutsplatsen vid Nya Centralskolan invigas lagom till skolstarten för läsåret 23/24, men sommarens regnväder har påverkat tidsplanen negativt. Bland annat har en del asfalteringsarbeten och svetsarbeten inte kunnat utföras i den blöta väderleken.

"Nu återstår bland annat att svetsa räcken, att asfaltera Äventyrsvägen och den breddade utfarten och så ska det läggas specialasfalt där bussarna ska stå, och den kan bara läggas i torrt väder," förklarar David Edvardsson, projektledare i Grästorps kommun.

I mitten av skolskjutsplatsen läggs ett fördröjningsmagasin som kan hålla 350 kubikmeter dagvatten vid kraftiga regn.