Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 24 augusti 2023

Grästorp möter civilministern

I måndags besökte Grästorps kommun finansdepartementet i Stockholm för ett möte med civilminister Erik Slottner under ett rundabordssamtal.

Vår representant Stefan Jansson, samhällsbyggnadschef, närvarade tillsammans med åtta andra kommuner i Sverige som blivit utvalda av SmåKom. Under mötet diskuterade gruppen upphandlingsregler och små kommuners utmaningar med dessa.

- Det var ett bra möte där jag upplevde att civilministern tog till sig av de deltagande kommunernas syn på upphandlingsreglerna och dess utmaningar. Upphandlingsreglerna är komplexa och kan ibland skapa utmaningar med hur vi kan säkerställa att vi får så mycket som möjligt för pengarna samtidigt som vi vill främja det lokala näringslivet, säger Stefan Jansson.