Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 6 september 2023

Landshövdingen på besök i Grästorp

Från vänster: Stefan Jansson, samhällsbyggnadschef i Grästorps kommun, Maria Toll (C), andre kommunalråd i Grästorps kommun, Ingrid Guldbrand, landsbygdsdirektör på Länsstyrelsen och Sten Tolgfors, Västra Götalands landshövding

Landshövding Sten Tolgfors är just nu ute på turné för att besöka alla 49 kommuner i Västra Götaland och igår gjorde han sitt 45:e besök i Grästorps kommun. Han fick besöka våra utflyktsmål Gyllene spiken och utsiktsplatsen på Hunneberg där det samtalades om den regionala utvecklingen och hur läget är i kommunen.

Sten Tolgfors är ny landshövding i Västra Götalands län sedan den 1 september 2022 och genomför en rundresa i länets alla kommuner för att få mer insyn i vilka utmaningar som finns och höra vad de stora frågorna är.

Besöket inleddes med ett utflyktsmål till Gyllene spiken på Hunneberg i Grästorp där Charlotta Bang, verksamhetschef för Stiftelsen Bergagården visade platsen och berättade om den globala geologiska referenspunkten, Gyllene spiken, som finns utplacerad i det nordöstra hörnet av Hunneberg. Den Gyllene spiken var okänd för Sten Tolgfors och han ställde flera följdfrågor om spikens historia.

Besöket fortsatte till utsiktsplatsen på Hunneberg för en lokalproducerad smakupplevelse arrangerat av Sven-Erik Larsson, destinationsutvecklare på Platåbergens Geopark. Sven-Erik gav en presentation om hur de olika jordlagren ser ut och hur han noga valt ut livsmedel som knyter an till jordlagren.

- Vi sitter ofta i ett rum när vi gör kommunbesök och det här är så fantastiskt när vi får åka ut till platser som är viktiga för kommunen, säger Sten Tolgfors.

Vid utsiktsplatsen får man en vacker bild över Grästorp som tydligt visar på hur jordbruksmarken breder ut sig över stora delar av kommunen. Sofie Skalstad, landsbygds- och näringslivsutvecklare, berättar att hela 60% av kommunens yta utgörs av jordbruksmark och att Grästorp har högst självförsörjningsgrad i Sverige enligt en uträkningen från Hushållningssällskapet. Därför är jordbruket en mycket viktig näring i Grästorp.

Landshövding Sten Tolgfors informerade om den gröna omställningen som är en viktig utvecklingsfråga just nu. Han betonade vikten av att vi måste gå gemensamt mot den gröna omställningen för att vi ska bli mer självförsörjande och han tycker att samarbetsviljan som finns i Skaraborg är fantastisk.

- Det var ett viktigt möte med landshövdingen där vi fick visa upp Grästorp som en attraktiv plats och prata om Grästorps möjligheter men också tala om våra utmaningar så som intresseområdet F7, riksväg 47, strandskydd och att inte ta jordbruksmark i anspråk för exploatering, säger Maria Toll ( C), andre kommunalråd i Grästorp.