Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 18 september 2023

Kommunens ledare utbildas inom psykisk hälsa

Som en del av Grästorps lokala riktlinje för psykisk hälsa ingår det en årlig kompetenshöjande utbildning inom ämnet för våra beslutsfattare, chefer och ledare.

Under 2021 beslutade kommunstyrelsen att anta den länsgemensamma handlingsplanen för suicidprevention och i det beslutet togs Grästorps lokala riktlinje för psykisk hälsa fram. Syftet med riktlinjen är att tydliggöra verksamheternas ansvar i det hälsofrämjande arbetet men också det suicidpreventiva arbetet samt att skapa förutsättningar för ett strukturerat och kontinuerligt suicidpreventivt arbete där riktlinjen ska utgöra en gemensam grund.

Ett prioriterat område i riktlinjen är att en årlig utbildningsinsats för suicidpreventivt arbete ska genomföras av beslutsfattare, chefer och ledare i samband med Grästorpsveckan för psykisk hälsa. Utbildningens syfte är att öka kompetensen för att identifiera psykisk ohälsa i tid och ha en ökad beredskap för att bemöta människor med psykisk ohälsa.