Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 26 september 2023

Skolskjutsplatsen är invigd

Idag svängde de första skolbussarna in på den nya skolskjutsplatsen mellan förskolan Äventyret och Nya Centralskolan, bara ett stenkast från Lunneviskolan.

"En mycket säkrare skolskjutsplatsplats för eleverna, och en frigjord yta vid Lunnevi för alla verksamheter som är samlade runt det området" - så sammanfattade kommundirektör Eva Dahl den nya skolskjutsplatsen när morgonens första elever klev av Frambo-bussen.

På plats vid bandklippningen fanns förutom kommundirektören också ordförande för bildningsutvecklingsutskottet, chef och projektledare från samhällsbyggnadsverksamheten, rektorer från bildningsverksamheten och administratörer som koordinerar och planerar skolskjutsen för eleverna.

Varje skoldag finns elevkoordinatorer på plats vid bussarna för att ta emot och lämna av eleverna vid rätt plats. Eleverna har redan fått kolla in den nya skolskjutsplatsen, då de provgick nya vägen till och från bussarna tidigare under förra veckan.

Den nya skolskjutsplatsen är en direkt åtgärd för trygghet och säkerhet för de cirka 250 elever som åker skolskjuts till och från förskola och skola i Grästorp. Dessutom blir lämningen och hämtningen via Lunneviskolans parkering också säkrare, då bilar och bussar inte håller till på samma yta.

I mitten av skolskjutsplatsen finns ett dagvattenmagasin, en av åtgärderna för att göra kommunen mindre sårbar vid skyfall. Nu återstår bara att färdigställa grönytorna runt den nya skolskjutsplatsen, och så ska Äventyrsvägen få ny asfalt.

Foto på personer som närvarade vid invigningen.

Stefan Jansson, samhällsbyggnadschef, maria Toll, ordförande bildningsutvecklngsutskottet, Davd Edvardsson, projektledare, Linda Edling, tf skochef, Eva-Lotta Ekman, administratör, Britt Andersson, administratör, Eva Dahl, kommundirektör, Anette Nilsson, rektor Lunnevienheten, Sofia Johansson, elevkoordinator. Busschaufför Jan Johansson, Larssons buss.