Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 27 oktober 2023

Tack till alla som kom på samrådsmötena!

I veckan har två samrådsmöten för ÖP2045 hållits, ett i Kulturhuset och ett i Hyringa-Längnums bygdegård. Där medverkade politiker och tjänstepersoner för att svara på frågor och diskutera förslaget på översiktsplanen som nu ligger ute på samråd.

"Det har varit jättebra uppslutning på båda mötena med bra diskussioner och bra synpunkter. Det är verkligen ovärderligt att få synpunkter från grästorparna i en sån här process, de sitter på så mycket erfarenhet och lokalkännedom och har bra idéer. Det blir bäst när vi utvecklar Grästorp tillsammans", säger Erica Olson, samhällsplanerare i Grästorp som projektleder ÖP2045.

Vad händer nu?

ÖP2045 ligger ute på samråd till och med den 24 november. Tills dess kan både myndigheter och privatpersoner skicka in synpunkter. Synpunkterna som kommit in gås igenom varje vecka, och utifrån dem revideras förslaget till översiktsplanen. När samrådet är slut den 24 november ska en granskningshandling tas fram och presenteras för kommunstyrelsen, där synpunkter och ändringar i det ursprungliga förslaget redovisas. Sedan beslutar kommunstyrelsen om ÖP2045 ska vidare ut på granskning.

Läs mer och lämna synpunkter

På sidan för ÖP2045 kan du läsa allt om översiktsplanen och hur du lämna synpunkter.