Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 9 november 2023

Välkomna på medborgarråd

Torsdag den 16 november klockan 18.00 hälsas grästorpare välkomna på medborgarråd.

Medborgarrådet är ett samråds- och referensorgan mellan kommunledning och medborgare i kommunen, i frågor som rör exempelvis landsbygd, kultur och fritid, funktionsnedsattas och pensionärers intressen samt barn och ungdomars intressen. Rådet är inte ett beslutande organ, utan ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och medborgare.

Alla som bor i Grästorp är välkomna att delta på medborgarrådets sammanträden.

Från kommunens sida består rådet av kommundirektör och kanslichef som representanter för kommunen, ledamöterna i KSAU samt representanter för de olika intresseområdena som berörs av medborgarrådet. I övrigt kallas tjänstepersoner som föredragande i frågor.

Under kvällen den 16 november kommer bland annat följande punkter att diskuteras:

  • Information om trygghetslägenheter samt rivningen av Gerdas
  • Nuläge gång- och cykelväg Flakeberg
  • Workshop: Hur utvecklar vi medborgarrådet?

Tid och plats

Torsdag den 16 november 2023 klockan 18.00. Plats: Kulturhuset, Bellmanssalen