Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 10 november 2023

Verksamhetsbesök

På bild från vänster: Mikael Björsgård, köksansvarig Jon Jespers restaurang, Robert Fransson, KSO och kommunalråd, Eva Dahl, kommundirektör och Åsa Carlstein, måltidschef

Under hösten kommer flertalet av våra verksamheter att få besök av Eva Dahl, kommundirektör och Robert Fransson, KSO och kommunalråd.

Både Eva och Robert är förhållandevis nya i sina roller och verksamhetsbesöken är ett värdefullt möte där de får träffa medledare och chefer ute på deras arbetsplatser.

Eva påbörjade sina verksamhetsbesök redan under våren då hon tillsattes som kommundirektör för Grästorps kommun.

- Att vara nyfikna på varandra och få inblick i varandras vardagsarbete är inspirerande, lärande och väldigt trevligt. Det bidrar till kunskap, ömsesidig relation och gemensam utveckling i ett helhetsperspektiv, säger hon.

Den 25 september valdes Robert Fransson (M) till nytt kommunalråd i Grästorps kommun och hans agenda för hösten innehåller flertalet verksamhetsbesök både enskilt och tillsammans med Eva.

- Det som är extra roligt med verksamhetsbesöken är att se yrkesstoltheten bland medledarna, att se allt de gör för våra verksamheter och i förlängningen för våra kommuninvånare. Det är väldigt bra och lärorikt för mig att få insikt i arbetet och att få se både framgångar och utmaningar, säger han.

Båda två ser fram emot att fortsätta med verksamhetsbesöken och att få lära sig mer om kommunens alla olika arbetsplatser.