Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 14 december 2023

Ny VA-taxa från 2024

Från den 1 januari 2024 höjs VA-taxan i Grästorps kommun. Höjningen beror bland annat på ökade räntekostnader och driftskostnader.

För en småhusfastighet med en vattenförbrukning på 150m³/år ökar den årliga kostnaden från 8314 kronor till 9362 kronor, vilket ger en kostnadsökning med 1048 kronor per år, eller ungefär 87 kronor per månad inklusive moms.

Kommuners vatten- och avloppsverksamheter är en taxefinansierad verksamhet som ska vara självbärande och inte vinstdrivande. Alla kostnader finansieras med de avgifter som anslutna kunder betalar. De senaste åren har större investeringar gjorts i VA-nätet i Grästorps kommun, bland annat skyfallsåtgärder så som invallningen av vattenverket och dagvattenledningen mot Mjölån. Dessutom har de löpande driftskostnaderna ökat i takt med inflationen.

Höjningen från den 1 januari 2024 innebär att anslutningsavgiften höjs med 25 procent, brukningsavgiftens fasta avgiftsparametrar höjs med 20 procent och avgiftens rörliga del höjs med 6,5 procent.

Undersökningar gjorda under Sveriges kommuners taxearbete visar på generella snitthöjningar på 18-20 procent.