Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 11 januari 2024

Grinden på Stenhuggaregatan stängs

Den provisoriska infarten till verksamheterna via grinden mellan Stenhuggaregatan och industriområdet stängs den 31 januari.

Den provisoriska infarten till verksamheterna via grinden mellan Stenhuggaregatan och industriområdet stängs den 31 januari 2024. Detta eftersom vägen ligger på mark som är planlagd som parkmark och då är fordonstrafik inte tillåten.

På senare tid har trafiken via grinden ökat, vilket blivit en olägenhet för de boende. Kommunen har gjorts uppmärksam på problemet och konstaterat att infarten strider mot gällande planbestämmelser och därför tagit beslut om att stänga grinden.