Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 29 januari 2024

Kommer åldersvillkoret för seniorkorten att sänkas?

Just nu får vi många frågor om seniorkorten och om åldersvillkoret kommer att sänkas. Här får du svar!

Under oktober 2023 tog Västra Götalandsregionens infrastruktur- och kollektivtrafiknämnd beslut om att införa det nya seniorkortserbjudandet på 65, 70 och 75 år. Skaraborgs kommunalförbunds direktion hade redan då tagit beslut om att förorda åldersvillkoret 70 år på seniorkorten i Skaraborgs kommuner.

Grästorps kommun har arbetat vidare med frågan, i dialog med Västtrafik. Just nu bereds frågan och har tagits upp i samhällsutvecklingsutskottet den 22 januari. Nu går den vidare till kommunstyrelsen den 7 februari, och därefter till kommunfullmäktige den 26 februari.

Om det skulle beslutas om en ändring av åldersvillkoret är det sedan Västtrafiks uppdrag att skicka ut nya avtal och se till så att det nya erbjudande införs i deras system. Därför kommer det säkerligen vara en fördröjning mellan ett eventuellt beslut och till dess att ett nytt erbjudande kan börja gälla.

Vi informerar i kommunens kanaler och uppdaterar på hemsidan om det skulle beslutas om ett nytt åldersvillkor för seniorkortserbjudandet.