Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 13 februari 2024

HLT - Samverkan för barn och unga i Grästorp

Fr.v bak: Petra Sahlén, sjuksköterska Capio, Caroline Loyed-Jones, socialsekreterare, Anna Wilhelmsson, specialpedagog, Anette Nilsson, rektor. Fr.v fram: Linda Hurtig, familjebehandlare, Catarina Tenggren Natt och Dag, tf skolchef, Per Lundh, familjebehandlare

I Grästorp finns sedan hösten 2023 ett arbetsteam med tvärprofessionell kompetens som tillsammans kan ge tidigt stöd till barn 0-16 år och deras familjer under en period i livet när det kan finnas behov av det.

Som förälder är det lätt att känna både otillräcklighet och frustration över att ens barn inte har det bra, men faktum är att det är vanligt att familjer någon gång hamnar i den här typen av situationer. Det kanske inte riktigt fungerar i förskolan/skolan, det kan vara jobbigt inom familjen eller med kompisar på fritiden. Ju tidigare som familjer får hjälp, desto snabbare är det möjligt att skapa en positiv förändring.

HLT, som står för Hälsa, Lärande och Trygghet är en strukturerad samverkansmodell som bygger på samverkan mellan Capio vårdcentral, förskolor, skolor och socialtjänsten i Grästorp. Varje verksamhet bidrar till stödet utifrån sina uppdrag för att tillsammans skapa lösningar runt barn och familjer. Modellen används redan i flera delar av vårt avlånga land och Grästorp har hämtat mycket inspiration samt erfarenheter från Umeå som jobbat länge med HLT. Inom HLT-teamet finns personer med olika erfarenheter och kompetenser som till exempel specialpedagoger, kuratorer, familjebehandlare och sjuksköterskor. Teamet strävar efter att vara väl anpassat efter den enskilda familjens situation för att kunna ge bästa möjliga stöd och därför kan även andra professioner bjudas in till samverkan.

- Vi är väldigt glada över att ha HLT-modellen på plats och att arbetet kommit igång så bra som det gjort. Vi är övertygade om att det här arbetssättet kommer hjälpa många då man kan få ett samlat stöd och slipper bli hänvisad runt till olika verksamheter, vilket kan vara både frustrerande och tidskrävande, säger Mikaela Skogsberg, folkhälsostrateg.

Alla som arbetar inom förskola, skola, hälso- och sjukvård eller socialtjänsten kan efter dialog med familjen initiera stöd via HLT för barn och unga mellan 0-16 år. En viktig förutsättning i HLT är att barn och föräldrar är delaktiga i planeringen och att HLT-teamet är angelägna om att lyssna till familjens beskrivning av vad som är svårt och tillsammans hitta lösningar.

Vill du veta mer om HLT?

För mer information kan du ta kontakt med personal på förskola, skola, eller elevhälsa i Grästorp. Du kan även ta kontakt med Capio vårdcentral Grästorp och socialtjänsten.