Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 11 mars 2024

Hur kan Skubbet utvecklas?

Det har studenter på Lantmätarprogrammet - samhällsbyggnad och samhällsplanering undersökt, och i förra veckan presenterade de sitt arbete med att ta fram ett planprogram för Skubbetområdet för kommunstyrelsen.

Studentarbetet har skett genom ett samarbete med Grästorps kommun och ar varit en del av Högskolan Västs arbetsintegrerade lärande (AIL), som bygger på samverkan mellan teoretisk och praktisk kunskap.

Under kommunstyrelsens sammanträde förra veckan presenterades planförslaget på hur Skubbetområdet skulle kunna utvecklas i framtiden.

"Det är roligt när någon som kommer utifrån ser på Grästorp med nya ögon och har helt nya infallsvinklar," säger Maria Toll, kommunalråd och förste vice KSO. "Att bevara spårområdena men samtidigt förädla Skubbetområdet på flera sätt med både verksamheter och naturvärden och så ny entré till Grästorp som visar på våra styrkor, här hade studenterna verkligen gått all in!"

För den gamla deponin som finns i Skubbetområdet föreslås en sluttäckning, för att sedan bli en tillgång i form av grönstruktur med mountainbikespår och andra mötesplatser.

"Det är väldigt roligt att se att en av våra utmaningar i Skubbetområdet blivit en tillgång i studenternas planförslag, och det var överlag en väldigt intressant presentation - ett bra arbete som vi verkligen vill tacka studenterna på Högskolan Väst för", säger Maria Toll.

I planförslaget skriver studenterna att "Gemenskap, rörelse, bevarande och utveckling är nyckelorden för Skubbetområdet. Utvecklingen av Skubbet erbjuder goda möjligheter att dels bevara omtyckta naturvärden men även ge utrymme för utveckling av nya verksamheter tillsammans med ett utökat föreningsliv. Inom Skubbet etableras en ny entré till Grästorp i öst. En variation av idrott-, kultur- och fritidsföreningar får ta plats och blir en förlängning av Lunnevi idrottsområde och på så sätt skapa rörelse. Bevarandet av jordbruksmarken inom Skubbet ger mervärde för Grästorp som landsbygdssamhälle med möjlighet till vidare utveckling. Rekreation och gemenskap präglar området vilket ger glädje åt invånare i och utanför Grästorp."

Här kan du läsa hela planförslaget som studenterna tagit fram. Pdf, 9.2 MB.

Planprogrammet som presenteras är en del av studenternas undervisning och kan därför inte användas vidare i den faktiska planeringen hos kommunen. Däremot kan arbetet kan ge inspiration och väcka nya idéer inför framtida arbete i kommunen.

Studenternas förslag på plankarta över Skubbet. Förstora bilden