Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 28 mars 2024

Ensamarbete vid personlyft har blivit en succé i Grästorp

På bild fr. v: Karin Jansson, fysioterapeut och Marie Schön, arbetsterapeut

Metoden med ensamlyft förbättrar inte bara arbetsmiljön för personalen utan leder även till mer effektiv användning av personalresurser, och har dessutom visat sig vara bättre för brukarna.

Idén om att implementera ensamarbete med personlyft föddes redan 2017, och efter omfattande planering, studiebesök och workshops beslutade man i Grästorp att testa arbetssättet inom LSS med personliga assistansgrupper under 2019. Det nya arbetssättet utvärderades efter ett halvår och resultatet av analysen var mycket positiv, vilket ledde till beslutet att även införa ensamlyft inom äldreomsorgen under hösten 2021.

Efter ett par år med ensamlyft visar sig metoden vara en succé, och undersköterskorna Malin och Ingela bekräftar den positiva effekten av ensamarbete: "Det nya arbetssättet har underlättat jättemycket i vår arbetsvardag. Man blir inte lika låst utan kan utföra förflyttningar när det behövs och slipper invänta en kollega. Vi upplever även att brukaren blir lugnare vid ensamlyft och att kommunikationen blir bättre."

För att säkerställa att alla är rustade för ensamarbete med personlyft, får all ny personal inom social verksamhet i Grästorp en grundutbildning i lyft. Personalen har kontinuerlig dialog med rehab som gör individuella bedömningar för att anpassa momenten efter varje brukares förutsättningar så att lyften utförs så bra och så säkert som möjligt.