Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 8 april 2024

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Under slutet av mars skickas enkätundersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? ut. Det är en rikstäckande enkätundersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänsten och på äldreboenden som görs av Socialstyrelsen.

Syftet med undersökningen är att ge enskilda äldre personer en röst. Syftet är också att ge underlag till politiker och andra ansvariga i kommuner och i verksamheter, som de kan använda för att utveckla äldreomsorgen utifrån de äldres perspektiv. Resultaten av undersökningen redovisas på verksamhets-, kommun-, läns- och riksnivå.

"Socialstyrelsens undersökning är till stor nytta för oss när vi utvecklar och utvärderar vårt arbete. Från förra årets undersökning vet vi till exempel att de allra flesta känner sig trygga med personalen i Grästorp och att de får ett gott bemötande. Något vi arbetar vidare med är att skapa en ännu bättre måltidsmiljö, och att fler ska veta vart man vänder sig om man har frågor eller synpunkter." säger Linda Björk, enhetschef på social verksamhet i Grästorp.

Undersökningen 2024

I slutet av mars 2024 får cirka 220 000 äldre personer en enkät med posten till sin folkbokföringsadress. Enkäten skickas till personer som är 65 år eller äldre och som har hemtjänst eller bor i ett särskilt boende för äldre. Den innehåller frågor om vad man tycker om sin äldreomsorg.

Viktig information om undersökningen

  • Enkäterna når mottagarna på deras postadresser i slutet av mars 2024.
  • Sista dagen att svara på enkäten är den 26 maj 2024.
  • Det går att svara via post eller digitalt.
  • Inloggningsuppgifter samt koden för att kunna svara digitalt finns i postenkäten.
  • Digitalt finns möjlighet att svara på svenska, engelska, arabiska, finska, meänkieli, nord-, syd- och lulesamiska.
  • Digitalt finns möjlighet för anhöriga att svara på frågor som är riktade till dem.
  • Resultaten publiceras på Socialstyrelsens webbplats preliminärt i slutet av september eller början av oktober 2024.

Har du inte fått din enkät med posten?

Har du inte den sista mars fått enkäten med posten trots att du är 65 år eller äldre, har hemtjänst eller bor i särskilt boende för äldre? Kontakta då Institutet för kvalitetsindikatorer, Indikator, på telefon 031-730 31 80.

All information om undersökningen finns på Socialstyrelsens hemsida: https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/oppna-jamforelser/socialtjanst/aldreomsorg/vad-tycker-de-aldre-om-aldreomsorgen/ Länk till annan webbplats.