Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 12 april 2024

Rapport från kommunstyrelsens sammanträde den 10 april

På kommunstyrelsens sammanträde den 10 april diskuterades bland annat planuppdrag, byggnation på Lärkfalken 9 och lokaliseringsutredning för räddningsstation.

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige och ansvarar för att det som kommunfullmäktige beslutar genomförs, följs upp och utvärderas. Kommunstyrelsen har också ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. På sammanträdet den 10 april diskuterades bland annat följande punkter:

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron i Grästorps kommun har minskat med 0,6 procent från 2022 till 2023. Vi ligger bland de kommunerna med lägst sjukfrånvaro i Skaraborg vilket är mycket positivt.

Lärkfalken 9/Gröna villan

Kommunstyrelsen fick information om projektkalkylen för Lärkfalken 9 (gröna villan) och har föreslagit kommunfullmäktige att ge Grästorps Fastigheter AB i uppdrag att investera i trygghetsbostäder på Lärkfalken 9. Om allt går som det ska kan huset stå färdigt i årsskiftet 25/26. Mer information om byggnationen på Lärkfalken 9 kommer!

Takbyte Lunneviskolan

Kommunstyrelsen beslutade att ge startbesked för projektet med takbyte på Lunneviskolan. På det nya taket kommer också solceller som täcker fastighetens behov att läggas.

Lokaliseringsutredning räddningsstation återremitterad

Ärendet med lokaliseringsutredningen för räddningsstation återremitteras, då man önskar en bredare utredning med ett långsiktigt tänk. Bland annat behöver påverkan av FIP (första insatsperson) tas med i bedömningen och utredningen behöver också förhålla sig till den nya översiktsplanen. I dagsläget är behovet av nya lokaler inte akut, enligt dialog med Räddningstjänsten Skaraborg.

Detaljplaner

Status i pågående planuppdrag redovisades för att se att de ligger i linje med översiktsplanen. Kommunstyrelsen tog beslut om att inleda en förstudie där både Havsmåsen 3 och 4 samt Kärrhöken 5 ingår, alltså gamla Gerdas/Vingbröd samt huset med pizzerian vid torget. Förstudien ska ha fokus på centrumutveckling i tätorten, på platsens förutsättningar och hur den kan utformas.