Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 15 april 2024

Effektivare vårdmiljö med rehabcoacher

Kommunens initiativ med rehabcoacher sprider entusiasm och kunskap bland personalen.

Som en del i att förbättra rehabiliteringsarbetet i kommunen har rehabavdelningen arbetat in ett innovativt program där de utbildar sina egna rehabcoacher direkt på avdelningarna. Dessa rehabcoacher fungerar som förlängda armar för rehabteamet och spelar en viktig roll ute i verksamheterna.

Genom att placera rehabcoacher på olika avdelningar inom LSS och äldreomsorg når de ut på ett jämlikt sätt till de olika verksamheterna. För att säkerställa att rehabcoacherna fortsätter att utvecklas och hålla sig uppdaterade, genomför rehabiliteringsteamet regelbundna träffar där de delar ny kunskap och fördjupar sig i ämnen som personalen och rehabiliteringsteamet anser vara viktiga.

Det här initiativet visar inte bara på kommunens engagemang för att förbättra livskvaliteten för dess invånare utan också på dess förmåga att inspirera och utbilda sina medarbetare för att skapa en mer effektiv och kunskapsbaserad vårdmiljö.