Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 19 april 2024

Dispens för majbrasa

Enligt det nya avfallsdirektivet från EU, som trädde i kraft den 1 januari 2024, måste du nu söka dispens från kommunen om du planerar att arrangera ett valborgsmässofirande med brasa.

Ansökan ska innehålla följande information:

  • Kontaktuppgifter på den som söker dispens
  • Var firandet ska anordnas
  • Under vilka tider ni ska elda
  • Hur mycket avfall och vilket typ av avfall som ska eldas
  • Vilka säkerhetsåtgärder som vidtas för att det inte uppstår olägenheter för människors hälsa och miljö.

Hur skickar du in ansökan?

Skicka in din ansökan till miljohalsa@lidkoping.se