Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 23 april 2024

Lunneviskolan del i forskningsprojekt

Nisse, katten som lär sig matte

På Lunneviskolan i Grästorp pågår just nu ett forskningsprojekt om förskoleklassens och fritidshemmets matematik. Projektet är ett ULF-projekt (utveckling, lärande, forskning) och lyfter matten för de yngsta eleverna.

"Vi är väldigt stolta över att vi blev tillfrågade och att vi får ha ett ULF-projekt här på Lunneviskolan, och jag är jätteglad att vi lyfter matten för de yngsta eleverna i skolan så att de får starta där de behöver starta. Matte handlar så mycket om att resonera och tänka." säger Anette Nilsson, rektor på Lunneviskolan F-3.

Grästorps kommuns skolor är övningsskolor knutna till Högskolan Väst. Övningsskolor har en utvecklingsorienterad verksamhet och ett stort engagemang för lärarutbildning, och man ansvarar tillsammans med Högskolan Väst för lärarutbildning och skolutveckling.

Dessutom finns det möjlighet att delta i forskningsprojekt. ULF-projektet är ett litet delprojekt i ett större forskningsprojekt och handlar om matematik och matematikdidaktik, och ämnar stärka forskningsanknytningen i matematikdidaktik i samtliga grundlärarprogram på högskolan.

I förskoleklass arbetar man inte med matteböcker, utan där är matematiken mer konkret. De flesta barn lär sig bäst genom arbete med utmaningar och problem med konkreta material, genom att prata med varandra och läraren om vad de gör och genom att förklara hur de tänker - inte genom att lyssna till förklaringar och regler. Forskning visar att det finns stora variationer i barns matematiska kunnande vid 6–7 års ålder då de börjar skolan och att insatser i förskola, förskoleklass och tidiga skolår kan ge långsiktiga effekter, ända upp i vuxen ålder.

”Vi ser att elevernas lärande gynnas när de får resonera tillsammans och samarbeta,” säger Carina Hammenfors, lärare i årskurs F-3 på Lunneviskolan i Grästorp som deltar i projektet.

”Något vi inte haft tidigare är en figur som eleverna lär om matematik. Det kan vara ett gosedjur till exempel, som katten Nisse här. Figuren säger ofta fel, och då är det eleverna som hjälper figuren att hitta den rätta lösningen. Vi leker in matematiken på ett lustfyllt sätt och det ska bli roligt att följa elevernas progression i detta.”

Forskningsprojektet handlar om hur barn utvecklar förståelsen för matematik och hur undervisningen ska utvecklas utifrån det, men också hur lärarstudenterna ska genomföra sina praktikuppgifter i matematik. Dessutom genomförs kollegialt lärande med två undervisande lektorer som forskar i projektet samt personal i fritidshemmet och i förskoleklassen.

”Att få vara med i ett forskningsprojekt är utvecklande för både oss och för vår verksamhet. Det ger en högre förståelse för högskolans studenters metoder och uppgifter, och det ger också en högre kvalitet på undervisningen här. Att kompetensutveckla och att föra in forskningen i skolan är oerhört viktigt. Dessutom är det väldigt roligt och givande att ta emot lärarstudenter. Samarbetet med dem hjälper oss att utvecklas, och många kommer faktiskt tillbaka hit för att jobba när de blivit färdiga med sina studier.” avslutar Anette Nilsson, rektor.