Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 26 april 2024

Från analogt till digitalt

På bild: Sofie Andersson, stödpedagog på Daglig verksamhet Paletten

Arbetsgruppen på Daglig verksamhet Paletten i Grästorp har länge funderat på hur skulle kunna digitalisera deras aktivitetsschema för att göra det mer tillgängligt för brukarna och samtidigt minska deras miljöpåverkan. Genom att utnyttja befintliga verktyg och program lyckades de äntligen hitta en bra lösning.

Daglig verksamhet Paletten är en plats som erbjuder meningsfull sysselsättning för personer med funktionsnedsättningar som är i yrkesverksam ålder och inte har arbete eller går i skola. En viktig del av personalens dagliga arbete är att uppdatera och justera aktivitetsschemat för att ge brukarna insyn i vad som planeras under dagen. Innan september 2023 var schemat analogt, vilket innebar att personalen behövde skriva ut schemat på papper, en process som var både tidskrävande och hade en negativ miljöpåverkan.

Verksamheten har en vision om att erbjuda deras brukare ett aktivitetsschema på en interaktiv TV med touchfunktion och talsyntes, vilket skulle göra det lättare för dem att delta i planerade aktiviteter. För att förverkliga denna vision började arbetsgruppen att undersöka om det önskade schemasystemet redan fanns på marknaden. När de inte hittade en passande lösning tog de saken i egna händer och spred idén till olika företag. Trots intresse från företagen insåg gruppen att det skulle dröja flera år innan en färdig produkt fanns tillgänglig, vilket inte var aktuellt för dem att vänta på.

Sofie Andersson, stödpedagog på Daglig verksamhet Paletten, tog på sig uppdraget att skapa en digital lösning med befintliga resurser. Lösningen kom att bestå av en TV och ett USB-minne, tillsammans med ett redigeringsverktyg där grundmallar skapas i. I september 2023 introducerades det nya digitala aktivitetsschemat, och övergången från analogt till digitalt gick smidigt för både personal och brukare.

- Nu över ett halvår senare märker vi hur smidigt det är och kan inte tänka oss att gå tillbaka till hur vi hade det förr. Det har sparat mycket tid för oss personal både i vardagen och att schemana nu går att förbereda långt i förväg. Vi har dock inte gett upp hoppet om en interaktiv TV som ligger i vår vision, detta är bara ett steg på vägen, säger Sofie Andersson, stödpedagog på Daglig verksamhet Paletten.