Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 10 maj 2024

Grästorp arbetar för allas lika värde

Den 17 maj är det internationella dagen mot homo-, bi- och transfobi, och dagen uppmärksammas med flera olika aktiviteter i Grästorp.

"Det här är en viktig dag att uppmärksamma för att påminna oss själva om att mänskliga fri- och rättigheter inte är en självklarhet överallt, utan något som behöver värnas. Forskning visar att hbtqi-personer tenderar att flytta från små kommuner, men vårt mål är givetvis att Grästorp ska vara en välkomnande och en trivsam kommun för alla." säger Robert Fransson, kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande.

Hbtqi-personer är en utsatt grupp som har sämre hälsa än övriga befolkningen. Hälsoskillnaderna kan delvis förklaras av att homo- och bisexuella och transpersoner är mer utsatta för diskriminering, trakasserier, våld och hot på grund av omgivningens negativa föreställningar om sexuell identitet och könsidentitet.

För att arbeta mer med att stärka och jämna ut skillnaderna inom hälsa för hbtqi-personer ska Grästorps kommun i år uppmärksamma dagen genom att sprida kunskap både inom organisationen och bland kommuninvånare. Kommunens arbete med hbtqi-frågor och insatserna kopplat till IDAHOT-dagen har sin utgångspunkt i det kommunövergripande målet "Vi skapar förutsättningar för social hållbarhet och en god och jämlik folkhälsa".

Den 17 maj hissas den regnbågsfärgade flaggan på torget, och dessutom placeras regnbågsfärgade parkbänkar ut runtom i kommunen. Platserna för bänkarna har valts ut av en arbetsgrupp med fokus på gestaltning av livsmiljön i kommunen, och kommer att placeras intill rondellen vid Kommunens hus, intill kiosken på lunneviområdet, vid Skubbetparkeringen och vid cykelstället på resecentrum.

På Kulturhuset bjuds det på konstutställning där ungdomar från Ungdomsverksamheten 0514 har under en workshop arbetat fram konstverken där man tillsammans med personal från ungdomsverksamheten pratat om allas lika värde. Konstverken finns att beskåda den 17 maj mellan klockan 8-19 på Kulturhuset.

Som avslutning på dagen bjuds det på gratis familjeföreställning på Kulturhuset. "Ful kan du va’ själv! sa Ankungen" är en magisk och musikalisk föreställning med Kalle Nilsson och en massa fåglar, det ingår även trolleri och en bok med popup-bilder i föreställningen. Kalle Nilsson gör en fri tolkning av den klassiska sagan med teman som berör rätten att få vara sig själv och att få bli älskad för den man är. Rekommenderad ålder på föreställningen är barn 5-10 år och familj, boka plats via biblioteket på telefon 0514-58030.