Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 15 maj 2024

Utbildningssatsning på Vistegården: Ökad kompetens i demensvård

Under 2023 och 2024 har omsorgspersonal, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och chefer på Vistegården genomgått administratörsutbildning i BPSD-registret.

Vistegården är ett särskilt boende för personer med demenssjukdom i Grästorps kommun. BPSD-registret syftar till att minska beteendemässiga och psykiska symtom hos dessa personer genom multiprofessionella insatser, samtidigt som det bidrar till forskning och kvalitetssäkring av vården.

Tidigare har kommunen skickat enskilda medarbetare till andra kommuner för utbildning, men tack vare statliga bidrag kunde två av kommunens sjuksköterskor utbildas under 2022 som BPSD-utbildare. Detta har gjort det möjligt att utbilda fler inom kommunen, där hittills 50 medledare har slutfört utbildningen.

Utbildningen omfattar kunskap om demenssjukdomar, symtom, diagnos och behandling, orsaker till BPSD, innehållet i de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom, samt praktisk användning av BPSD-registret.

Målet med utbildningen är att höja kompetensen kring demenssjukdom och öka förståelsen för det systematiska arbetet med registret och de nationella riktlinjerna. Detta förväntas minska lidandet och öka livskvaliteten för personer med demenssjukdom i Grästorps kommun.