Dela sidan på sociala medier

10 mars 2021 kl. 18:00-20:00

Från tjat och skärmbråk till samarbete

Här kan du läsa mer om föräldrautbildningar vi erbjuder i Grästorps kommun.

För barnens bästa: från tjat och skärmbråk till samarbete. Tre digitala föreläsningar som ger tillbaka. Varje dag.

Glöm tjat, hot och mutor - välkomna samarbete och ömsesidig respekt. Det kanske låter som en utopi, men det finns faktiskt mycket som vi vuxna kan påverka. Ta del av tre föreläsningar som du har användning av i vardagen. På riktigt!

Föreläsning 1: Hållbar konfliktlösning- Petra Krantz Lindgren

onsdag 10 mars klockan 18.00

  • När barnen inte gör som de vuxna vill - vår vanligaste missuppfattning
  • Se och förstå såväl barnens som dina egna behov i konfliktsituationer
  • De flesta konflikter går att förebygga - så här gör du!

Föreläsning 2: Skärmar, barnhjärnan och smarta lösningar - Mattias Ribbing

onsdag 24 mars klockan 18.00

  • Distraktioner - det är inget fel på barns viljestyrka
  • Vuxnas teknikanvändande - om att vara bra förebilder för barnen

Föreläsning 3: Relationsstärkande kommunikation - Petra Krantz Lindgren

Onsdag 7/4 kl 18.00

  • Från lydiga barn till barn som samarbetar
  • Hinder för samarbete - våra vanligaste misstag
  • Vad gör man om barnet bara säger nej?

Anmälan

Föreläsningarna är gratis, och hålls via Teams. Du anmäler dig via formuläret nedan.

Några dagar innan varje föreläsning får du en Teams-länk skickad till dig. Du väljer själv vilken eller vilka föreläsningar du deltar på. Klicka på länken i mailet och välj "öppna i webbläsare", så blir du insläppt till föreläsningen.

Föreläsningarna följs av en kort gruppdiskussion, där familjebehandlare Per Lundh, Veronica Johansson och Linda Hurtig medverkar.

Anmälningsformulär till föreläsningarna

OBS! Gjorde du en anmälan innan den 16 februari behöver du göra en ny då det tyvärr varit ett systemfel.

Har du frågor?

Hör av dig till Linda Hurtig, linda.hurtig@grastorp.se eller 0514-58285

Trygghetscirkeln 0-6 år

8 träffar à 2 h

Trygghetscirkeln utgår från anknytningsteorin och kunskapen om att de barn som får sina behov av skydd och omvårdnad tillgodosedda på ett inkännande, lyhört och förutsägbart sätt utvecklar en trygg anknytning. Barnet får erfarenheter av att vuxna är tillgängliga för att ge stöd och lär sig gradvis att själv klara av svårigheter, om de är rimliga. En trygg anknytning under barndomen har visat sig utgöra en buffert i livet.

Komet

Komet 3-11 år 11 träffar à 2,5 h
Komet 12-18 år 8 träffar à 2,5 h

Komet är en förkortning för KOmmunikationsMETod och är ett utbildningsprogram som riktar sig till föräldrar. Komet är ett program i föräldraskapsstöd som syftar till att förbättra kommunikationen mellan föräldrar och barn. Det är vanligt att barn bråkar med sina föräldrar och syskon. Ibland kan det vara svårt att som förälder veta hur man ska hantera det. Komet är en utbildning som riktar sig till dig som vill minska konflikterna hemma och få en bättre relation med ditt barn.

Alla Barn i Centrum

3-12 år 4 träffar à 2,5 h

Få saker är viktigare än relationen med våra barn. Idag vet vi att starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för en harmonisk uppväxt till trygga och självständiga individer som vuxna. Det är det ABC:s gruppträffar handlar om. På träffarna tar vi del av både varandras erfarenheter samt aktuell forskning. Innehållet handlar bland annat om hur föräldrar kan främja sitt barns självkänsla, hur man kan arbeta för att stärka relationerna i familjen och hur konflikter kan förebyggas.