Dela sidan på sociala medier

Samverkan för tidigt stöd, HLT

HLT står för hälsa, lärande och trygghet. Det är en modell för hur hälso- och sjukvård, förskola, skola och socialtjänst i Grästorp tillsammans kan ge tidigt stöd till barn 0-16 år och deras familjer när det behövs.

Målet med samarbetsmodellen är att med gemensamma krafter snabbt ge bästa möjliga stöd för barn och familjer som under en period i livet behöver det. Det kan till exempel handla om att det inte riktigt fungerar i förskolan eller skolan eller att det är saker som är jobbiga i familjen eller med kompisar på fritiden.

Som förälder är det lätt att känna både otillräcklighet och frustration över att ens barn inte har det bra, men faktum är att det är vanligt att familjer någon gång hamnar i den här typen av situationer. Och ju tidigare som familjer får hjälp, desto snabbare är det möjligt att skapa en positiv förändring.

Tillsammans med familjen kommer vi fram till vilket stöd som passar bäst. HLT finns med så länge familjerna själva vill och självklart är det helt frivilligt att delta.

Tillsammans blir vi ett team

HLT är ett samarbete mellan hälso- och sjukvård, förskola, skola, socialtjänst och er som familj. Tillsammans blir vi ett team med målet att ge det stöd som ni behöver.

I HLT finns personer med olika erfarenheter och kompetenser. Till exempel specialpedagoger, kuratorer, familjebehandlare och sjuksköterskor. Vi strävar efter att teamet ska vara väl anpassade efter hur er situation ser ut, för att kunna ge bästa möjliga stöd och andra professioner kan därför också bjudas in och medverka.

Du kan känna dig trygg att dela med dig om er familjs situation, eftersom allt som sägs inom HLT-teamen stannar mellan hälso- och sjukvården, skolan, socialtjänsten och dig.

Vi finns med så länge ni själva vill och självklart är det helt frivilligt att delta. Målet är att skapa en positiv förändring för dig och din familj.

Så går det till att delta i HLT – steg för steg

Alla som arbetar inom förskola, skola, hälso- och sjukvård eller socialtjänst kan efter dialog med familjen initiera stöd via HLT och erbjuda ett möte med HLT-teamet. HLT-teamet är angelägna om att lyssna till familjens beskrivning av vad som är svårt och tillsammans hitta lösningar.

En viktig förutsättning i HLT är att barn och föräldrar är delaktiga i planeringen och upprättandet av den plan för det stöd som HLT-mötet kan resultera i. Planen kan till exempel innehålla föräldrastöd, familjesamtal, behandlingar, individuella anpassningar eller andra kreativa lösningar. Planen följs efter en tid upp tillsammans med familjen för att se om stödet varit till hjälp.

 

Vill du veta mer om HLT?

Ta kontakt med personal på din/ditt barns förskola, skola, eller elevhälsa. Du kan också vända dig till hälso- och sjukvården eller socialtjänsten.

0514-580 00 (Grästorps kommun, växel)
0514-70 45 00 (Capio vårdcentral, växel)