Dela sidan på sociala medier

Pågående detaljplaner

Under planprocessen tas nya detaljplaner fram. Syftet är att pröva om ett nytt förslag till markanvändning är lämpligt. I processen ska allmänna och enskilda intressen vägas mot varandra. Mer information om pågående detaljplaner kommer i takt med hur långt vi kommit i arbetsprocessen.