Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 18 januari 2019

Omtag kring detaljplan Lärkfalken 9

Detaljplanen syftar till att möjliggöra två byggnader för trygghetsboende och ärendet tas upp i Kommunstyrelsen 6 februari. Detta efter att beslutet om att anta detaljplanen överklagades och upphävdes av Mark- och miljödomstolen.