Dela sidan på sociala medier

Detaljplan för Lärkfalken 9

Illustrationskarta som visar hur en byggnation skulle kunna se ut.

Detaljplanen för Lärkfalken 9 har vunnit laga kraft den 2 oktober 2020.

Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet att uppföra bostadshus i upp till tre våningar med plats för cirka 28 lägenheter. Detaljplanen upprättas av Grästorps kommun med avsikten att genomföra en markanvisning på området. 

Planhandlingar