Dela sidan på sociala medier

Detaljplan för del av Brännebacka 1:27 m.fl.

brännebacka

Detaljplanen för del av Brännebacka 1:27 m.fl har vunnit laga kraft den 14 juli 2022.