Dela sidan på sociala medier

Detaljplan för del av Grästorp 7:1 m.fl.

Bild över planområdet

Kommunfullmäktiges beslut om att anta detaljplan för del av Grästorp 7:1 m fl, förbifart Grästorp har vunnit laga kraft 31 mars 2021.