Dela sidan på sociala medier

Detaljplan för kvarteret Björnen

Planområdesgräns Björnen

Förslaget möjliggör byggnation av cirka 25-30 lägenheter i flerbostadshus.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förtätning inom del av kvarteret Björnen i centrala Grästorp. Planen antogs av kommunfullmäktige den 14 juni 2021.
Detaljplanen har överklagats och har hanterats i mark- och miljödomstolen där den vunnit laga kraft i september 2022.

Planhandlingar och utredningar finns att ladda ned på denna sida samt går under kontorstid att ta del av i Kommunens hus, Jon Jespersgatan 28.

Planhandlingar och utredningar