Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 30 september 2019

Skolskjuts - justering i tabellerna från 30 september

Efter uppföljning med bussbolag och chaufförer har Grästorps kommun justerat lite i tidtabellerna gällande skolskjuts.

Ändringarna gäller från och med måndag den 30 september.

Den största förändringen är den tidiga Framboturen (morgonturen) som nu avgår tio minuter tidigare. Alla hållplatser har inte någon egen avgångstid. Beräkna då utifrån den närmaste angivna tiden.

Tidpunkter då bussarna plockar upp barnen på morgonen, hittar du på:
Tidtabell för skolskjuts, läsår 19/20

Eleverna behöver vara på plats vid hållplatsen fem minuter före beräknad avgångstid. Om bussen inte kommer i tid ska eleverna vänta kvar till femton minuter efter planerad avgångstid, innan de går hem eller ringer någon vuxen. Det är mycket som kan försena en skolbuss på våra smala lokalvägar, till exempel en traktor, timmerbil eller väglaget.

Synlighet och säkerhet

Se till att den som väntar på skjuts är väl synlig på hållplatsen, inte minst nu när den mörka årstiden väntar. Använd gärna reflexer eller varselväst.

De elever som åker med serviceturen behöver av säkerhetsskäl kliva på bussen innan den vänder, så även om busshållplatsen är synlig från huset behöver eleverna vara ute, annars håller inte tidtabellen.

Vi vill även att ni pratar med era skolbarn om bältesanvändning. Innan hemfärd kontrollerar chaufförerna alltid att alla elever har bältet fastspänt innan bussen kör iväg.