Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 11 mars 2020

Information om coronavirus

Här hittar du uppdaterad och säkerställd information från myndigheterna om coronaviruset och sjukdomen covid-19.

Senast uppdaterad: 17 mars 2020, klockan 12.00

Kommunen samlar all information om coronavirus och covid-19 på sidan: Coronavirus och covid-19   Länk till annan webbplats.Tidigare publicerad information:

Grästorps kommun följer händelseutvecklingen och har påbörjat förberedelser gällande utbrottet av coronaviruset. Kommunen har regelbundna avstämningar angående detta.

Vi följer Folkhälsomyndighetens och Smittskydd Västra Götalands rekommendationer, vilket innebär följande:

  • Om du har symtom som kan kopplas till covid-19, till exempel hosta , feber eller andningssvårigheter, ska du inte besöka kommunens verksamheter. Det gäller även om symtomen är lindriga.


Besök vid särskilda boenden

Smittskydd Västra Götaland rekommenderar kommuner att vidta åtgärder för att skydda de som finns i våra verksamheter och tillhör riskgrupperna äldre eller multisjuka från risken att smittas. Från och med onsdag 2020-03-11 därför gäller följande:

  • Om du har luftvägssymtom, till exempel hosta eller andningssvårigheter ska du inte besöka kommunens särskilda boenden.
  • Smittskydd Västra Götaland betonar nu att det är var och ens ansvar att inte smitta andra.

Säkerställd information

Vi vill påminna om vikten av att vara källkritisk när du tar del av information som sprids, till exempel i sociala medier. Säkerställd information finns på:

Har du rest i de utsatta områdena och/eller uppvisar symtom på luftvägsinfektion ska du stanna hemma och undvika sociala kontakter.

Om du är orolig för din hälsa och inte klarar dig med egenvård i hemmet, kan du ringa 1177.

Om du har allmänna frågor om covid-19 och inte hittar svaret på någon av webbplatserna, kan du ringa telefonnummer 113 13.

Det är Västra Götalandsregionen som ansvarar för det regionala smittskyddet och för hälso- och sjukvård i länet. Länsstyrelsen stödjer och underlättar samverkan mellan Västra Götalandsregionen och länets kommuner genom att hålla kommunerna uppdaterade om läget och förmedla frågor och svar mellan aktörerna.

God handhygien

Affischen god handhygien Pdf, 174.6 kB. kan du ladda ner här och sätta upp på lämpliga ställen, som en påminnelse av vikten av god handhygien för att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar.

Titta gärna på Västra Götalandsregionens film om handhygien.