Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 15 maj 2020

Projektmedel för ännu starkare gröna näringar

Att vi både ska producera och äta mer lokalt, det är målet med det alldeles nyplanterade projektet Rätt från slätt – den nationella livsmedelsstrategin i den lokala verkligheten. Grästorp är projektägare och har fått 1,6 miljoner från Jordbruksverket för att leda arbetet där även kommunerna Götene, Vara, Essunga och Vänersborg ingår.

Projektet löper från maj 2020 till december 2022. Syftet är att undersöka hur de medverkande kommunerna kan uppfylla den nationella livsmedelsstrategi som redan finns på plats sedan några år tillbaka.
- Detta känns jätteroligt och förstås väldigt angeläget och rätt i tiden ur såväl klimat – som beredskapssynpunkt, säger Sofie Skalstad, kommunens landsbygds- och näringslivsutvecklare som också fungerar som projektledare för Rätt från slätt.
- Vi behöver förbereda oss på att bli mer självförsörjande framöver och tänka hållbarhet ur flera aspekter – ekologiskt, ekonomiskt och socialt.

Grön kultur
Att just Grästorp tar taktpinnen är kanske inte så förvånande. Här finns sedan länge ett starkt engagemang och mycket kunskap kring gröna näringar och lokal mat. Det är också här landets första REKO-ring bildades och Bonnamarknaden varit stor.
Även statistiken talar sitt tydliga språk. Grästorp har procentuellt mest jordbruksmark och flest sysselsatta inom jordbruk i hela Västra Götaland, berättar Sofie.

Projektet kommer att innefatta lokal, regional och nationell omvärldsbevakning, en intervjustudie av lokala producenter och inte minst en hel del studiebesök. Dessutom ska man genomföra demonstrationsodling av proteingrödor. Kunskapsträffar kommer också arrangeras dit verksamma och potentiella primär- och sekundärproducenter bjuds in för att ta del av ny och mer kunskap från inbjudna föreläsare. Under träffarna kommer också resultatet av omvärldsbevakningen presenteras.

Sofie Skalstad ser många fördelar med att kommunerna samverkar i arbetet, då begreppet lokal mat sträcker sig över kommungränserna. Man arbetar dessutom på lite skilda sätt i kommunerna och de enskilda aktörerna har olika inriktning.
- Det här blir ett väldigt bra sätt att utbyta erfarenheter och tankar, konstaterar hon.


Ytterligare info om Rätt från slätt:

https://www.grastorp.se/jobb-och-naringsliv/naringsliv/ratt-fran-slatt.html Länk till annan webbplats.

Sofie Skalstad