Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 3 november 2020

Nytt vattenskyddsområde för Grästorps kommuns vattentäkt

Det kommunala dricksvattnet i Grästorp tas från Ryda/Almesåsen i Vara kommun. Nu har Länsstyrelsen beslutat att inrätta ett vattenskyddsområde för vattentäkten.

Redan för tre år sedan lämnades ansökan om att göra ett vattenskyddsområde in av Grästorps kommun. Ärendet har varit på remiss både hos Jordbruksverket, Havs- och vattenmyndigheten och Sveriges Geologiska Undersökning samt hos Vara kommun och berörda fastighetsägare. Efter att kommunen lämnat ett antal kompletteringar är nu alltså ett beslut fattat i frågan.

Det är ett välkommet besked för Grästorps kommun, säger Johan Skoglund, chef för samhällsbyggnadsverksamheten. Vattentäkten bedöms ha ett mycket högt skyddsvärde, och den är givetvis av oerhört värde för Grästorps kommun och för våra medborgare.

I ett vattenskyddsområde finns regler för vad man får och inte får göra inom området. Vissa aktiviteter är förbjudna, och vissa kräver anmälan eller tillstånd. Syftet är att skydda dricksvattnet på kort och lång sikt. Ett vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter fastställs med stöd av miljöbalken. Syftet med vattenskyddsområdet är att uppnå ett långsiktigt skydd för en värdefull råvattentillgång.

Beslutet om vattenskyddsområdet träder i kraft den 15 november 2020.

Här finns hela beslutet från Länsstyrelsen Pdf, 1.7 MB., Det finns också tillgängligt under styrande dokument.