Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 10 februari 2021

Utökade hembesök för nyblivna föräldrar

Projektet där nyblivna föräldrar erbjöds utökade hembesök blev så lyckat, att man nu inför tre hembesök permanent i verksamheten från och med 2021. Även utökade föräldragruppsträffar erbjuds alla föräldrar som har barn upp till sex månader.


Utökat hembesöksprogram

Nyblivna föräldrar i Grästorps kommun erbjuds utökade hembesök. I barnhälsovårds-programmet ingår två hembesök av sjuksköterska från barnhälsovården. I det utökade programmet kommer tre hembesök erbjudas, där både sjuksköterskan från barnhälsovården och familjebehandlaren från socialtjänsten deltar.

Syftet med de extra hembesöken är att stärka föräldrarna i sitt föräldraskap för att förbättra barnens fysiska och psykiska hälsa på kort och lång sikt. Föräldrarnas frågor står i fokus vid hembesöken. Hembesöken kommer även innehålla olika tema som till exempel anknytning, mat och matvanor, språkutveckling, egenvård samt föräldrarollen. Det utökade hembesöksprogrammet kommer medföra mer tid med familjerna, dessutom på deras hemmaplan!

 

Utökade föräldragruppsträffar

I Grästorps kommun kommer alla barnfamiljer erbjudas utökade föräldragruppsträffar.

Syftet är att utöka stödet till barnfamiljer. Föräldragruppsträffarna kommer innehålla olika teman som till exempel anknytning, språkutveckling samt trots och bemötande av beteenden. Även pappagrupper erbjuds.

Vid föräldragruppsträffarna kommer sjuksköterskor från barnhälsovården, familjebehandlare från socialtjänsten att delta.

Projektet där nyblivna föräldrar erbjöds utökat hembesök var ett samarbete mellan Grästorps kommun och Barnhälsovården, Capio vårdcentral i Grästorp och pågick mellan 2017-2020.