Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 16 augusti 2021

Välkommen till skolstart höstterminen 2021

Vi hälsar alla elever varmt välkomna tillbaka nu när höstterminen börjar den 18 augusti.

Information till vårdnadshavare i samband med skolstart 18 augusti 2021.

Lunneviskolan F-3
Skoldagen börjar kl 8.00 och slutar kl 14.15.
F-klassens mentorer möter upp eleverna på skolgården utanför sin flygel. Övriga årskurser möts vid samma flygel som de gick i förra läsåret.
Varje årskurs firar in läsåret tillsammans under dagen.
Skolskjuts enligt ordinarie tidtabell: Tidtabell skolskjuts - Grästorps kommun (grastorp.se)

Nya Centralskolan 4-9
Skoldagen börjar kl 9.00 och slutar kl 14.20 för åk 4-6 och kl 15.20 för åk 7-9.
Mentorerna möter upp eleverna på skolgården kl 9.00 för att därefter gå till klassrummen. Varje klass firar in läsåret tillsammans under dagen.
Skolskjuts enligt ordinarie tidtabell: Tidtabell skolskjuts - Grästorps kommun (grastorp.se)

Ramschema för Lunneviskolan och Nya Centralskolan läsår 2021-2022

Förskoleklass
må-to kl 8.00-14.15

Åk 1-3
må-to kl.8.00-14.15
fr kl 8.00-13.00

Åk 4
må, on kl 9.00-14.20
ti, to kl 9.00-15.20
fr kl 9.00-14.00

Åk 5-6
må, ti, to kl 9.00-15.20
on kl 9.00-14.20
fr kl 9.00-14.00

Åk 7-9
må-to kl 9.00-15.20
fr kl 8.00-14.00

Förebyggande arbete utifrån covid-19-pandemin

Förskola och skola i Grästorps kommun följer de nationella riktlinjerna och allmänna råden från bland andra Folkhälsomyndigheten och arbetar förebyggande. Den allmänna smittspridningen av coronaviruset och covid-19 pågår fortsatt på samhällsnivå, om än i mindre omfattning just nu. Därför är det viktigt att vi håller i och håller ut i vårt förebyggande arbete.

I syfte att fortsätta minska smittspridningen börjar vi höstterminen på samma sätt som vi avslutade vårterminen: genom god handhygien, hålla avstånd samt att stanna hemma med symtom eller om man är sjuk. Vi vet att det är vanligt att infektioner dyker upp i förskola och skola ett par veckor in på terminen och i år ber vi alla att vara extra uppmärksamma på detta.

Därutöver gäller följande tills vidare:

Ambjörnsgårdens förskola:

 • Lämning och hämtning sker i största mån utomhus. När vi är inomhus sker lämning och hämtning vid hemvistdörren in till hemvisten där en personal kommer och möter vårdnadshavare och tar emot barnet. Det får högst finnas en vårdnadshavare med sina barn per sida i hallarna och vi vill att syskon väntar utanför. Detta för att ha så få personer som möjligt inne i våra verksamheter.
 • Förskolans personal checkar in och ut barnen i systemet på iPaden varje dag så se till att ha uppdaterade scheman för era barn.
 • Om du som vårdnadshavare blir sen vid lämning eller hämtning ber vi dig ringa till förskolan och meddela detta så att vi kan möta upp vid dörren när du kommer.
 • Barn som lämnas från kl 8.30 och framåt ska vara påklädda och klara för uteaktiviteter.
 • Vi kommer att ha fortsatt mycket uteaktiviteter. Tänk därför på att ha med kläder efter väder och extrakläder.

Äventyrets förskola:

 • Förskolan kommer att vara låst på dagarna och vi ber er vårdnadshavare att ringa på ringklockan vid lämning och hämtning. En personal kommer och möter er i dörren och tar emot barnet. Detta för att ha så få personer som möjligt inne i våra verksamheter.
 • Förskolans personal checkar in och ut barnen i systemet på iPaden varje dag så se till att ha uppdaterade scheman för era barn.
 • Om du som vårdnadshavare blir sen vid lämning eller hämtning ber vi dig ringa till förskolan och meddela detta så att vi kan möta upp vid dörren när du kommer. Inga lämningar eller hämtningar vid våra måltider; kl 7.50–8.30, kl 11.15–12.00 och kl 14.15–15.00. Dessa får antingen ske innan eller efter.
 • Barn som lämnas från kl 8.30 och framåt ska vara påklädda och klara för uteaktiviteter.
 • Vi kommer att ha fortsatt mycket uteaktiviteter. Tänk därför på att ha med kläder efter väder och extrakläder.

Grundskola/grundsärskola:

 • Eleverna i grundskolan/grundsärskolan har skolplikt och förväntas vara i skolan.
 • Elever som skjutsas eller följs till skolan lämnas av ute på skolgården. Detta för att ha så få personer som möjligt inne i våra verksamheter.
 • Elever med symtom eller som är sjuka stannar hemma och kan då följa undervisningen via Teams. I övrigt erbjuder skolan ingen distans- eller fjärrundervisning.

Lunneviskolans fritidshem:

 • Lämning och hämtning sker genom att eleverna går in och ut själva från fritidshemmet de tider då eleverna har aktiviteter inomhus. Detta för att ha så få personer som möjligt inne i våra verksamheter.
 • Fritidshemmets personal checkar in och ut barnen i systemet på iPaden varje dag.

Nya Centralskolans fritidshem:

 • Lämning och hämtning sker genom att eleverna går in och ut själva från fritidshemmet. Detta för att ha så få personer som möjligt inne i våra verksamheter.
 • Fritidshemmets personal checkar in och ut eleverna i systemet på iPaden varje dag.

Här kan du som vårdnadshavare följa och ta del av ytterligare information:

Grästorps kommun:
https://www.grastorp.se/kommun-och-politik/coronavirus-och-covid-19.html Öppnas i nytt fönster.
Folkhälsomyndigheten:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/infor-skolstart-hosten-2021/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 

Du som vårdnadshavare är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Hälsningar Bildningsverksamheten