Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 15 juni 2022

Nytt system för att livesända kommunfullmäktige

Emelie Skoglund, kommunsekreterare och tillförordnad kanslichef

På måndag, sista kommunfullmäktige innan sommaruppehållet, testas ett nytt system som ska underlätta för både politiker, nämndsekreterare och för medborgare som vill följa med i sändningen.

 Systemet heter Quickchannel, och politikerna loggar in sig via sina iPads. Där kan de markera sin närvaro, följa dagordningen och begära ordet. Anonyma voteringar kan utföras på distans, något som tidigare inte varit möjligt och som stoppat upp den politiska processen under pandemin när man under en tid var tvungen att hålla mötena digitalt.

Det nya verktyget ger både oss och politikerna en bättre översikt över mötet, säger Emelie Skoglund kommunsekreterare och tf kanslichef i Grästorp.

Verktyget gör också skillnad för de som väljer att följa mötet digitalt: åskådare kan se ärendelista, namn och partitillhörighet på den som talar, och dessutom se sammanträdet i efterhand. Då är ärendena markerade på tidslinjen, och man kan enkelt klicka sig fram till en viss punkt i mötet.

Både sekreterare och kommunfullmäktiges presidie (Kent Hansson (M) kommunfullmäktiges ordförande, Madeleine Vinberg (C ), 1:a vice ordförande, och Jens Persson (S) 2:a vice ordförande) har fått utbildning i Quickchannel. Presidiet kommer att hålla ordning på talarordningen i en av vyerna, och ytterligare en nämndsekreterare kommer att sitta med som tekniskt stöd.

"Det går åt mer personal när kommunfullmäktiges sammanträden ska sändas digitalt, men vi ser värdet i att fler kan delta på ett enkelt sätt, utan att vara fysiskt på plats. Kommunfullmäktige är det enda politiska sammanträde som är öppet för allmänheten, och vi ser på statistiken att sändningarna ses av upp till trehundra personer under tiden de ligger publicerade i kommunens kanaler. Det är mångdubbelt fler än de som deltagit fysiskt, innan vi började sända digitalt." fortsätter Emelie Skoglund.

Grästorps kommun kunde snabbt gå över till digitala möten och digitala sammanträden då pandemin krävde det, och det nya systemet är ytterligare ett steg i att vara bra, digitalt rustade för framtiden. Systemet kan användas av samtliga kommunens verksamheter, för exempelvis interna och externa utbildningar.

Följ kommunfullmäktige live

På måndagens sammanträde deltar bland annat Åse Viste Sparbanks nya VD, Anna Johansson, och man fattar beslut om detaljplanen för Brännebacka 1:27. Kallelsen finns på Grästorps kommuns hemsida, och sändningen går att följa live via länken

https://play.quickchannel.com/play/g9w7aah Länk till annan webbplats.

Kommunfullmäktiges sammanträde börjar klockan 18.