Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 19 augusti 2022

Detaljplanen för Brännebacka Västra har vunnit laga kraft

I det natursköna området väster om Nossan i Grästorp planeras för upp till 700 personer. Nu har detaljplanen vunnit laga kraft, och arbetet med bostadsområdet Brännebacka Västra kan gå in i nästa fas.

De senaste åren har det varit högt tryck på tomterna i Grästorp - många vill bo i Grästorp, men kommunen har haft få tomter att erbjuda. Att bli fler grästorpare är ett av Grästorps kommuns politiskt uppsatta mål, och som man nu är ett steg närmare. I det nya bostadsområdet på väster sida av väg 2544, Trökörnavägen, kommer många olika bostadsalternativ att kunna erbjudas. I detaljplanen finns både flerbostadshus i 4-5 våningar, samt radhus, parhus och villor.

Det nya bostadsområdet är väl tilltaget, och kommer att byggas i etapper.

"Planeringsarbetet började redan i samband med översiktsplanen 2016. Det tar lång tid med alla undersökningar och utredningar som ska göras, och därför har vi planerat för ett stort område med en tidsplan på 10-15 år", säger Kent Larsson (M), kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Grästorp.

"Det här är en rolig del i utvecklingen av Grästorp, det här möjliggör att Grästorp kan växa. Och det är verkligen en fantastisk kommun att bo i. Nära till allt, tryggt för barn och topprankad skola - det kan inte bli bättre", säger Maria Toll (C ), andre kommunalråd i Grästorp.

Vad händer nu?

Nu väntar upphandling av entreprenör för projektering och utbyggnad av infrastruktur så som vägar, gator och V/A-anslutningar. Först efter det arbetet kan tomter börja styckas av, och förhoppningen är att det ska finnas tomter att köpa under 2023. Redan nu kan man ställa sig i tomtkö på kommunens hemsida. Det finns också möjlighet att anmäla intresse för markanvisning.