Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 22 augusti 2022

Huskurage - samhällsinformation om våld i nära relation

Sofia Jarnelid, socialsekreterare i Grästorps kommun, Maria Toll, anhörigsamordnare i Grästorps kommun, Marie Svensson, barnmorska ungdomsmottagningen

Våld i nära relation förekommer i alla målgrupper och problemet finns i hela samhället. För att förebygga och förhindra våld i nära relation kommer kommunen under vecka 34 att skicka ut information till alla hushåll i Grästorps kommun, som en del i kommunens våldsförebyggande arbete.

Hur ska man agera om man hör grannen bli utsatt för kränkande behandling? Om man själv blir utsatt för våld eller är våldsutövare, var ska man vända sig för att få hjälp? Många vet inte var de ska vända sig och kunskapsspridningen behöver bli bättre, detta märker både Sofia Jarnelid, socialsekreterare, Maria Toll, anhörigsamordnare och Marie Svensson, barnmorska eftersom det förekommer i yrkesrollerna de arbetar inom. Kvinnorna är initiativtagare till att samhällsinformationen om våld i nära relation skickas ut till hushållen i kommunen med stöd av Grästorps kommun, Åse Viste fonden, Folkhälsorådet och VG regionen.

- Vi har märkt att okunskapen hindrar medmänniskor till att agera när de misstänker våld hos någon nära sig. Genom att sprida informationen ökar vi medvetenheten om varandra och vågar vara medmänniskor, säger Maria Toll, anhörigsamordnare.

Samhällsutskick: Informationsbrev, handbok Huskurage, broschyr om våld i nära relation

I utskicket till medborgarna ingår ett informationsbrev, en handbok om Huskurage och en broschyr om våld i nära relation. Boken Huskurage - Från oro till omtanke av Nina Rung och Peter Rung är en handbok i att visa omtanke och civilkurage i husen där vi bor. Den innehåller enkla råd om hur vi kan hjälpa varandra till trygga hem - och ibland också rädda liv. I broschyren våld i nära relation hittar du hjälpnummer att ringa för att få stöd och rådgivning.