Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 2 november 2022

Klipp häcken och öka tryggheten

Skymd sikt kan vara en orsak till olyckshändelser och därför behöver du som fastighetsägare se över växtligheten kring din tomtgräns.

Under hösten förbereder vi villan, uteplatsen, trädgården & gräsmattan inför vintervila. Vi vill också tipsa om att ta en koll kring fastighetens växtlighet så att sikten på gatan inte blir skymd av växter på din tomt.

Vi måste alla hjälpas åt så att växter inte skymmer sikten när vi går, cyklar eller kör bil. Kommunens ansvar är att beskära träd och buskar på kommunens gator, torg och grönområden. Du som fastighetsägare ansvarar för växtligheten som kommer från din tomt.

Som fastighetsägare behöver du tänka på bland annat:

  • Plantera på rätt ställe
  • Buskar och träd får inte växa ut över kör- eller gångbana
  • Vid samtliga gatukorsningar, samt korsningar mellan gata/GC-väg* och GC-väg/GC-väg, skall sikttriangel utföras med minst 10 meter sidor räknat från körbanekant.

Vegetationsregler:

Följ riktlinjerna på den här sidan så uppfyller du som fastighetsägare kraven på trafiksäkerhet enligt Plan- och bygglagen: Fri sikt vid gator och vägar