Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 22 september 2023

Är du beredd?

Kvinna i matbutik där lamporna slocknat.

Foto: MSB

Vecka 39 är det beredskapsveckan, en årlig informationsinsats för att öka människors motståndskraft inför kriser och krig.

Temat för 2023 är öva - är du beredd?

Vid en kris är det viktigt att veta hur du ska agera, och med rätt förberedelser kan du klara en besvärlig situation bättre. Det är också viktigt att hjälpa andra.

Är du beredd?

MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har gjort en övning i form av ett quiz där du kan testa din egen beredskap. I sju dagar förväntas man klara sig utan samhällets hjälp vid ett strömavbrott - men vad innebär det egentligen? I utmaningen Sju dagar får du, utan förberedelser, öva på att hantera ett långvarigt strömavbrott.

Länk till övningen Sju dagar (msb.se) Länk till annan webbplats.

Beredskapsveckan i Grästorp

  • På måndag klockan 13-16 finns säkerhetssamordnare Mikael Ljungqvist Lavhammar på plats i Kulturhuset, Bellmanssalen tillsammans med Röda korset för att prata krisberedskap. Välkomna med era frågor och funderingar!
  • Böcker om kris och beredskap finns utställda i montrarna utanför biblioteket under hela veckan.
  • Foldern "Om krisen eller kriget kommer" finns att hämta i Kulturhuset och på medborgarkontoret. Där kan du läsa mer om krisberedskap och vad som kan vara bra att ha hemma.
  • Har du anmält dig i vår portal för sms-utskick? Om inte kan du göra det här: Sms från kommunen
    Grästorps kommun skickar ut sms vid särskilda händelser som exempelvis vattenavbrott och annat som är viktigt för dig som medborgare att få kännedom om.
  • Har du koll på kommunens informationspunkter? Om våra digitala kanaler, så som hemsida och sociala medier, ligger nere kommer kommunen att informera via anslagstavlorna vid Kulturcaféet samt på kommunens anslagstavla mitt emot medborgarkontoret i Kommunens hus.
  • Läs mer om kommunens beredskap på sidorna om säkerhet och beredskap.

Om beredskapsveckan

Beredskapsveckan är en del av arbetet med att stärka Sveriges krisberedskap och totalförsvar. Beredskapsveckan arrangeras av MSB, och både myndigheter, kommuner, civilsamhälle och näringsliv deltar runtom i landet.