Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 30 september 2023

Grästorp i topp tre

Grästorp ligger i topp tre som mest attraktiva Skaraborgskommun inom alla tre livsfaserna, unga/barn och vuxna/medelålders och äldre, i den senaste medborgarundersökningen som genomförts av SCB.

Fjorton av Skaraborgs femton kommuner har genomfört SCB:s medborgarundersökning som används som grund för att mäta Skaraborgs samlade attraktivitet för invånare i de olika livsfaserna. Enligt undersökningen flyttar inte svenskarna längre främst på grund av arbete utan istället söker man huvudsakligen bättre livskvalitet. Svenskarna går igenom tre livsfaser, där var och en innebär nya behov, preferenser och förutsättningar. Folk i olika livsfaser efterfrågar därför även olika saker när man bestämmer boendeplats.

- Det är jätteroligt att en liten kommun som Grästorp kan attrahera alla tre målgrupper, det visar på att vi är en attraktiv kommun för alla åldrar, säger Maria Toll, kommunalråd och 1:a vice KSO.
 

Mest attraktiva Skaraborgskommun – bland unga
Exempel på delfrågor för målgruppen: bo kvar när man läser vidare, möjlighet att jobba nära boendeplatsen och välfungerande kollektivtrafik.
Plats 1: Skövde
Plats 2: Lidköping
Plats 3: Grästorp

Mest attraktiva Skaraborgskommun – bland barn och vuxna
Exempel på delfrågor för målgruppen: livskvaliteten, frånvaron av berusade personer och trygghet när det är ljust ut.
Plats 1: Karlsborg
Plats 2: Grästorp
Plats 3: Hjo

Mest attraktiva Skaraborgskommun – bland medelålders och äldre
Exempel på delfrågor för målgruppen: äldreomsorgen, trygghet när det är mörkt ute och risknivån för att bli utsatt för våld och hot.
Plats 1: Essunga
Plats 2: Karlsborg
Plats 3: Grästorp

Vi gratulerar övriga Skaraborgskommuner som delar prispall med oss!


Läs den fullständiga rapporten:
FLYTTMÖNSTER OCH ATTRAKTIVITET FÖR SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND Pdf, 16.3 MB.