Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 13 oktober 2023

Nu ligger Grästorps nya översiktsplan ute på samråd

Förslag på ny översiktsplan för Grästorps kommun ligger ute på samråd mellan den 13 oktober - 24 november 2023. Under den tiden är alla välkomna att lämna synpunkter på planen som kommer att ligga till grund för hur kommunens mark- och vattenområden ska användas och hur bebyggelsen i kommunen ska bevaras och utvecklas.

Vad är en översiktsplan?

Alla kommuner ska ha en antagen och aktuell översiktsplan som täcker hela kommunens mark- och vattenyta. En översiktsplan är politiskt beslutad och tjänar som ett strategiskt styrdokument i kommunen. Den visar också hur kommunens mark- och vattenområden ska användas och hur bebyggelsen i kommunen ska bevaras och utvecklas.

Planeringshorisonten för översiktsplanen är cirka tjugo år framåt i tiden. Det betyder att nya områden för bostäder och verksamheter som kan täcka behovet de närmsta tjugo åren ska föreslås i planen. Planen ska också ha et ännu mer långsiktigt perspektiv, för fortsatt utbyggnad i kommunen även bortom planeringshorisonten.

Vad är samråd?

Syftet med samrådet är att inhämta synpunkter från allmänheten, civilsamhället, myndigheter, näringslivet och andra intresserade aktörer. Under samrådet kan alla skicka in synpunkter på översiktsplanen.

Fysiska presentationer av översiktsplanen

Under samrådstiden genomförs ett antal fysiska presentationer av översiktsplanen där tjänstepersoner och politiker närvarar.

Välkomna den:

  • 23 oktober klockan 18-20 i Bellmanssalen, Kulturhuset
  • 25 oktober klockan 18-20 i Hyringa-Längnums bygdegård

Vart hittar jag översiktsplanen?

Översiktsplanen finns att läsa både digitalt och fysiskt.

Klicka här för att komma till webbplatsen där du kan läsa ÖP2045 Länk till annan webbplats.

Vill du hellre läsa översiktsplanen på papper finns den utskriven att läsa på medborgarkontoret i Kommunens hus, samt i tidningsrummet utanför biblioteket på Kulturhuset.

Hur lämnar jag en synpunkt?

Det går bra att när som helst under samrådsperioden lämna in en synpunkt på förslaget.

Tre sätt för att lämna in synpunkt:

  1. Lämna din synpunkt direkt på webbplatsen för ÖP2045 via den här länken. Länk till annan webbplats.
  2. Skicka ett mail till kommun@grastorp.se, döp mailet till "Synpunkt översiktsplan"
  3. Skicka ett brev till:

Grästorps kommun
Samhällsbyggnadsavdelning
467 80 Grästorp
Ange "Synpunkt översiktsplan".