Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 22 november 2023

ENOUGH IS ENOUGH

Från vänster: Maria Toll, kommunalråd och 1:e vice KSO, Robert Fransson, kommunalråd och KSO och Eva Dahl, kommundirektör

Det är när vi gör det tillsammans, som vi kan göra skillnad på riktigt!

Idag är det ett enat Grästorp som står bakom ENOUGH IS ENOUGH, en lokal kampanj vars syfte är att stå upp mot mäns våld mot kvinnor och barn och våld i nära relationer. Tack vare det gemensamma engagemanget från kommun, närings- och föreningsliv kommer budskapet att synas klart och tydligt vart du än vänder blicken. 💛🖤

Vi bär T-shirts, mössor, sätter upp affischer och hissar flaggor. Från parkarbetaren du passerar på vägen till jobbet, personalen du ser i butiken till hemtjänstpersonalen som knackar på hos din mormor, vi kommer alla att stolt bära budskapet där vi drömmer om en bättre värld för oss alla!

Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.
I SVERIGE:
💛 8530 anmälda fall av våldtäkt 2022 = Ca 1 våldtäkt/timme. En ökning med 55% sedan 2013 (BRÅ)
🖤 2022: 38338 polisanmälningar om misshandel, en ökning med 14% sedan 2013 (BRÅ)
💛 80% anmäls inte (BRÅ)
🖤 Barn löper 3 gånger så stor risk att utsättas för en våldtäkt (WONSA 2021)
💛 Våldet kostar Sverige 43 miljarder kronor/år (EIGE 2017)
🖤 2021: män tjänar 3.2 miljoner kronor mer (Regeringen 2021)
💛 2022: löneskillnaderna ökar (Medlingsinstitutet 2022)

Du är värd ett bra liv fritt från våld. Därför är det viktigt att du söker hjälp så fort som möjligt om du mår dåligt.

För att få samtala om din situation, och för att få råd och stöd kan du kontakta en socialsekreterare. Du når socialsekreterare via kommunens växel på nummer 0514-58 000, måndag, onsdag-fredag kl. 8.30-9.30.

Är du själv utsatt för våld eller är du orolig för någon du känner?
📲 Kvinnofridslinjen 020–505050
Behöver du hjälp att ändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende?
📲 Välj att sluta 020–555 666

Läs mer på vår hemsida:
🔗 Våld i nära relationer
🔗 Stöd till våldsutövare