Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 23 januari 2024

Västsvenska solroskärnor?

Foto på solrosfält.

ROLIS-projektet letar odlare som vill medverka i småskaligt försök!

I projekt ROLIS - Robust livsmedelsförsörjning genom samverkan undersöker sju kommuner och sju kunskapsorganisationer hur vi kan äta mer av den mat som produceras lokalt - både nu och i kristid. Vad går att förädla som idag är svinn? Kan vi odla andra saker i framtiden och vad äter och odlar vi i kris?

Projektet pågår 2023-2025 och är ett sätt att tillsammans med det lokala näringslivet undersöka lösningar kopplade till framtidens livsmedelsförsörjning. Under 2024 genomförs flera aktiviteter så som demonstrationsodling av potentiella lokala framtidsgrödor, kunskapsträffar på tema; cirkularitet i livsmedelskedjan, livsmedelsberedskap samt framtidsgrödor. Inom ramen för projektet kommer också prototypprodukter på lokalproducerade livsmedelsprodukter tas fram och testas tillsammans med företag, projektkommunernas skolkök och Civilförsvarsförbundet.

Närmast till hands ligger att planera projektets demonstrationsodling och nu letar ROLIS efter lantbrukare som vill medverka i ett försök att få fram västsvenska, rostade solroskärnor.

Det låter kanske inte så klurigt, men i dagsläget finns det inte svenska, och definitivt inte lokalodlade skalade solroskärnor som är anpassade för människor att äta, berättar projektledare Sofie Skalstad.

Under februari väljs 10 intresserade lantbrukare verksamma i ROLIS-projektets kommuner ut för att, mot en ersättning, odla en mindre yta med solrosor. Kommunerna som ingår i projektet är Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara, Vara och Vänersborg.

Solroskärnorna kommer efter skörd att skalas, rostas och förpackas tillsammans med Skeby Gårdar.

Foto på Nicklas Lundberg, Adam Boqvist, Göran Sundberg, Gunnar Ljungström, Mats Andersson från Skeby Gårdar som deltar i förberedelserna inför försöket med att få fram västsvenska rostade solroskärnor.

Nicklas Lundberg, Adam Boqvist, Göran Sundberg, Gunnar Ljungström, Mats Andersson från Skeby Gårdar deltar i förberedelserna inför försöket med att få fram västsvenska rostade solroskärnor.