Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 29 april 2024

Kameraövervakning

Övervakningskameror har satts upp på stationshuset, resecentrum och på Nya Centralskolan som ett led i att minska skadegörelsen och öka tryggheten.

Frågan om kameraövervakning som ett medel för att minska skadegörelsen och öka tryggheten har varit en fråga under flera år i Grästorps kommun. Med start under april 2024 börjar kommunen genomföra både tillståndspliktig och icke tillståndspliktig kamerabevakning på stationshuset vid resecentrum samt vid Nya Centralskolan.

På Nya Centralskolan förekommer ingen bevakning under skoltid och dagtid, vid stationshuset är kamerorna på dygnet runt. Vid de aktuella platserna finns tydliga skyltar som informerar om bevakningen.

Endast utsedd personal i Grästorps kommun och utsedd personal inom trygghetscentralen Lidköping kan ta del av det inspelade materialet. Materialet kan på eget initiativ eller på begäran lämnas vidare till Polismyndigheten.

Det är Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, som ger tillstånd för kamerabevakning.